Kunnskapsfilm

Klimafilm > Økosystemer i endring

6,545 visninger

Serie: Klimafilm

Beskrivelse

Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden, og endringene vil oppleves sterkest i Arktis. Her ser vi allerede tydelige konsekvenser som varmere hav, havis som smelter, økt planktonproduksjon og forflytning av arter. På sikt kan vi få alvorlige konsekvenser som vi i dag ikke har oversikt over.