Klimafilm

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker og hvordan kan vi tilpasse oss? Klima er et stort og viktig tema som spenner over et vidt spekter av fag. Samfunnet vil få mange utfordringer knyttet til klimaendringene og alle vil bli berørt på en eller annen måte. Det er derfor viktig med kunnskap og engasjement om klima og klimaendringer.

Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. Filmserien danner til sammen et helhetlig bilde av fagfeltet. Filmene er dubbet på kurmanji, sorani, arabisk og somali som støttespråk for minoritetspråklige elever. Det finnes også engelsk versjon.

Målgruppen er elever og lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Filmene og de tilhørende ressursene  dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og KRLE. Læringsressursen ble produsert i 2012

Klimafilm er nå tilgjengelig med støttespråk

Filmer og oppgaver er tilgjengelig på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, samt oppgaver også på nynorsk. De dubbede filmene ligger tilgjengelig rett under skjermbildet på hver film. Oppgavene på de ulike språkene ligger tilgjengelig som PDF.

Ressurser

Undervisningsopplegg

Viten.no: Global oppvarming

Et nettbasert undervisningsprogram om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden.

Miljølære

Aktiviteter om bærekraftig utvikling som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

Klimatoppmøte i skolen

Rollespillet ”Klimatoppmøte i skolen” inviterer ungdom til å løse klimaproblemet på sin måte i klasserommet.

Energispillet

Et simulatorbasert strategispill som fokuserer på aktuelle temaer innen energi, miljø og klima.

Faktaark og leksikon

Lær om klima

Faktaark og publikasjoner fra Bjerknessenteret

ESPERE Klimaleksikon

Stikkordsliste over grunnleggende begreper om klima. Begrepene er grundig beskrevet med tekst og bilder.

Filmer

Kraftskolen

20 korte filmer om energi med tilhørende forslag til oppgaver, quiz, læreplanreferanser, utskrift av hva som sies i filmene, lenkesamlinger og tips til læreren.

Gjenvinningsskolen

10 filmer om klima, miljø, kildesortering og gjenvinning.

Polarskolen.no

Filmer med tilhørende oppgaver og ressurser som viser polarforskning knyttet til forurensing, klima og konsekvenser for polare strøk. Filmene er utviklet med basis i opptak som er tatt av forskere i forbindelse med forskningsprogrammet International Polar Year (2007-2008) som ble organisert av Verdens vitenskapelige union (ICSU) og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO).

Bidragsytere

Faggruppe

  • Wenche Erlien, Snöball Film
  • Christian Bjørnæs, Tove Kolset, Petter Haugneland og Hans Martin Seip, CICERO
  • Anders Isnes, Naturfagsenteret
  • Kjersti Dørumsgard Moxness, Miljødirektoratet
  • Anne Elisabeth Scheen, Klima- og miljødepartementet

Samarbeidspartnere

  1. CICERO Senter for klimaforskning
  2. Klima- og miljødepartementet
  3. Miljødirektoratet
  4. Naturfagsenteret
  5. Utdanningsdirektoratet

Språversjonering til støttespråk for minoritetsspråklige elever er støttet av Utdanningsdirektoratet.