Kraftskolen

Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren.

Læringsressursen ble produsert i 2010 og består av 20 korte filmer om energi, oppgaver, oversikt over aktuelle kompetansemål og lenkesamlinger.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret