Energibruk før og nå

Menneskenes bruk av energi gjennom tidene har vært bestemt av hva vi har levd av, hvordan samfunnet har vært organisert og hvilken teknologi og hvilke ressurser man rådde over. Et stort vendepunkt i menneskets historie var å få kontroll over ilden. Ilden ga varme, stekt mat og holdt farlige dyr unna.

Vannets bevegelsesenergi kunne utnyttes til transport. Med nye mekaniske energisystemer kunne slipesteinen til smeden dras rundt, melet kunne males i møllene og tømmeret sages til i sagbruket. Energien fra vannet ble helt avgjørende for oppstarten av den første industrien i Norge.

Samfunnet har utviklet seg slik at vi trenger mer og mer energi. Både måten vi lever på og de avanserte datasystemene som samfunnet vårt er avhengig av, krever mye strøm.

Læreplan

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg, som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Historie – gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag.

Geografi – undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.

Samfunnskunnskap – beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret