Effekt

Et sentralt begrep innenfor temaet energi er effekt. Effekt er et mål på hvor fort energien overføres, nærmere bestemt energibruk (arbeid) per tid og måles i watt. Spørsmål som utdypes i filmen er: Hva vil det si at noe har lav eller høy effekt? Hvordan måler vi effekt? Hvorfor heter måleenheten for effekt Watt?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer – gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret