Energi og ressursbruk

Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi. Det globale markedet har gjort at vi frakter råvarer over hele verden for å sette sammen produktene vi kjøper i butikken eller på internett. Velstand er nært knyttet til energibruk. Det store forbruket i verden i dag har blitt både et energiproblem og et spørsmål om rettferdig fordeling. Landene med høyest levestandard har 15 % av verdens befolkning, men står for mer enn 50 % av den totale energibruken. Hvordan kan vi ta vare på miljøet på jorda, samtidig som alle får god nok tilgang på energi?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

  • Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling.
  • Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.
  • Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Historie – gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag.

Geografi – undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samfunnskunnskap – beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret