Lagring av energi

Det vi ofte kaller energikilder er strengt tatt energilager, for eksempel er fossilt brensel et lager av energi som stammer fra sola. På samme måte er et elektrisk batteri et lager av kjemisk energi. Alt vi kan få lagret energi i, kaller vi energibærere. Utfordringen er som regel hvordan vi kan lagre energien på en sikker måte og så få tilgang på energien når vi trenger den. Dette er vrient når det gjelder fornybar energi som sollys, vind og bølger. Mange forskere mener hydrogen kan være den neste store energibæreren, men det krever at vi finner gode løsninger for fremstilling og lagring.

Læreplan

Naturfag Vg1

Energi for framtiden

  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller.
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere, og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret