Energieffektivisering

Norge er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk. For eksempel bruker nordmenn dobbelt så mye strøm som svensker. I tillegg bruker vi mer strøm enn vi klarer å produsere selv. Derfor er det et uttalt politisk mål at vi i Norge må redusere strømforbruket vårt.

Et viktig stikkord er energieffektivisering. På hvilke måter kan strømforbruket reduseres i offentlige bygninger, industri, private hus og leiligheter?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.

Energi for framtiden – gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret