Strømnettet

En av de største utfordringene i elektrisitetsproduksjonen er at det til enhver tid må være balanse mellom det som produseres og det som brukes av strøm rundt omkring i landet. Jo mer strøm som brukes, jo mer strøm må produseres.

Kraftverk over hele landet overfører denne strømmen til et strømnett som dekker det meste av Norge. Fra kraftverkene går strømmen i høyspentkabler til transformatorstasjoner og videre ut på lokalnettet til den enkelte bruker.

Vårt nasjonale strømnett er forbundet med strømnettene i Norden og resten av Europa, noe som gjør det mulig å eksportere og importere strøm.

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer – bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Naturfag Vg1

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden