Varmepumper

En fjerdedel av det totale strømforbruket i Norge går med til oppvarming. I tillegg bruker vi strøm til matlaging, lys og et mangfold av elektriske apparater. En varmepumpe kan redusere dette strømforbruket dramatisk. Hvordan virker en varmepumpe? Hvilke ulike typer varmepumper finnes?

Læreplan

Naturfag Vg1

Energi for framtiden

  • Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret