Kunnskapsfilm

Klimafilm > Tiltak som virker

8,792 visninger

Serie: Klimafilm

Beskrivelse

Hvor kraftige klimaendringene blir, avhenger i stor grad av hvor mye vi kutter i utslipp av drivhusgasser. Først og fremst må vi legge om til mer klimavennlig energiproduksjon og bruke energien mer effektivt. Vi må ta i bruk kjent teknologi, utvikle ny teknologi, vurdere hvilke tiltak som virker best, og spre teknologi over landegrensene. Klimatiltak vil i stor grad handle om politikk.  Samtidig er det ofte komfortabelt å skyve ansvaret over på ”systemet”.  Da kan vi fortsette å forbruke som før, vårt bidrag er jo bare som en dråpe i havet. Men forbruk av varer, oppvarming av boliger, transport til skole og jobb, feriereiser og avfallshåndtering er også en viktig del av bildet. Hva kan du gjøre for å leve mer klimavennlig?