Hvorfor går vi på JOBB?

Hvorfor arbeider du? En collage av ulike svar fra mennesker med ulike alder, bakgrunn, etnisitet og kjønn. En liten introduksjonsfilm til temaer knyttet til arbeid, arbeidsmoral, ledighet, trygghet og trivsel.
Denne filmen tilhører kapittel 13 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).