Klimatilpasning i Sør-Afrika

Klimaendringene vil påvirke mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden. Mest utsatt er lavtliggende områder, øysamfunn, Arktis og tørkerammede områder i Afrika. Og i disse områdene er det ofte de fattigste menneskene som er mest utsatt. eThekwini kommune i Sør-Afrika har gjennomført et omfattende klimatilpasningsprosjekt som samtidig er med på å forbedre levestandarden til befolkningen. Dette er ett av mange eksempler på klimatilpasning rundt omkring i verden som vi kan lære mer av.

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hvordan tror du klimaendringer kan påvirke tørkerammede områder som Afrika?
  2. Hvorfor tror du fattige mennesker er mer utsatt for klimaendringer enn rike?

Oppgaver til filmen

Læreplan

Naturfag, 8.-10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Samfunnsfag, 8.-10. trinn

Geografi – undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

KRLE, 8.-10. trinn

Filosofi og etikk – drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling og undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Geofag 1

Naturkatastrofer – forklare årsaker til ekstrem flom og tørke.

Biologi 2

Økologi – forklare korleis økosystem kan endre seg over tid og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.