Håndverktøy

Vi bruker ulike håndverktøy til å reparere, montere, demontere, lage eller vedlikeholde produkter. Det er viktig å kunne riktig faguttrykk på verktøyet, kjenne til hvordan det brukes og velge riktig utstyr i forhold til arbeidsmetode. Når det gjelder all bruk av verktøy, må man tenke på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og at verktøyet skal vedlikeholdes.

Læreplan

TIP Vg1

Produksjon

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
  • velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
  • utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger

Tekniske tjenester

  •  velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner
  • etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter