Tegningslesing

Det er viktig å kunne lese og følge tekniske tegninger når vi skal produsere, reparere eller vedlikeholde produkter, konstruksjoner eller maskiner. Tekniske tegninger lages etter standarder slik at de kan leses uavhengig av hvilken bedrift eller land man jobber i. Det blir i stor grad brukt symboler som erstatter tekst. Tegningene inneholder som regel informasjon om dimensjoner, toleranser og beskrivelse av overflate. Tegningene kan være todimensjonale eller tredimensjonale, de kan bestå av ulike projeksjoner og angi skalering.

Læreplan

TIP Vg1

Produksjon

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
  • velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
  • velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
  • bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver

Tekniske tjenester

  •  tolke og forklare arbeidsoppgaver

Dokumentasjon og kvalitet

  • forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold
  • vise til regelverk og standarder som er relevant for arbeidet