Styringssystemer

I industrien er mer og mer av produksjonsutstyret automatisert. Store, kompliserte prosesser blir overvåket og kontrollert av automatiske styringer. Vi bruker gjerne maskiner som er basert på pneumatiske og hydrauliske styringsenheter. Dette er maskiner som beveger seg ved hjelp av kraft som blir skapt av trykk fra luft eller olje.

Læreplan

TIP Vg1

Tekniske tjenester

  • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr
  • kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk