Maskiner

Som TIP-elev må du kunne montere, stille inn, bruke, vedlikeholde og overvåke forskjellige typer maskiner. På et bilverksted bruker vi ofte manuelle maskiner som dekkskiftemaskin. I industrien er det etter hvert blitt mer og mer vanlig med CNC-maskiner som blir styrt elektronisk etter et på forhånd utviklet program. CNC-maskiner gjør ofte sponfraskillende bearbeiding som dreiing, fresing og boring. I fabrikker er maskinene ofte automatisk styrt. For å kunne overvåke produksjonsprosessen i slike maskiner er det viktig å kunne lese flytskjema og kjenne til reguleringsteknikker.

Læreplan

TIP Vg1

Produksjon

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
  • velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
  • utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger
  • stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg

Tekniske tjenester

  • demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver
  • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr
  • etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter

Dokumentasjon og kvalitet

  • forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold