Sammenføying

Sammenføyning betyr å sette to materialer sammen. Sentrale sammenføyningsmetoder er sveising, liming, lodding, nagling eller skru noe sammen. Det finnes mange forskjellige typer sveising som lysbuesveising, gassbuesveising og TIG-sveising. Når vi skal sammenføye materialer velger vi metode ut fra hvilke materialer som skal føyes sammen og hvilke arbeidsoppgaver det ferdige produktet skal ha. I bilbransjen brukes for eksempel liming mye, mens i flybransjen skrus delene sammen.

Læreplan

TIP Vg1

Produksjon

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
  • velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
  • bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver