Kunnskapsfilm

Nordiske språk > Gode naboer

16,425 visninger

Serie: Nordiske språk

Beskrivelse

Svensk, norsk og dansk er nære språklige naboer og utgjør sammen med islandsk og færøysk de nordiske språkene. I filmen samtaler Amie, Sandra og Johannes om verdien av det språklige fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer.