Kunnskapsfilm

Filmlys og filmlyd > Lydopptak: Fiksjonsfilm

218 visninger

Serie: Filmlys og filmlyd

Beskrivelse

På en fiksjonsfilm er det mye å forberede og tenke gjennom når det gjelder lydbildet i filmen. Les manus og snakk med regissør om hvilket lydbilde som er ønskelig. Dra på befaring der opptakene skal gjøres og noter hvilken omgivelseslyd som finnes.
I denne filmen foregår opptaket ved en hestestall. Da er det viktig å snakke med eieren på forhånd for å unngå uventede og uønskede lyder opptaksdagen, for eksempel at det ikke brukes traktor eller andre støyende kjøretøy under innspillingen.
På fiksjonsfilm er det ofte behov for å bruke flere mikrofoner. Da trenger man en lydmikser som gjør det mulig å fange opp flere mikrofoner. Lydnivået til hver mikrofon må da stilles separat. Lyden kan enten tas opp i kamera eller på en ekstern lydopptaker.
I fiksjonsfilm skal mikrofonene være usynlige. Det er mange triks for å skjule mikrofonen. Man kan legge mikrofonen i fanget på skuespilleren, man kan bruke myggmikrofoner som man skjuler på innsiden av skjorta, i slipset eller til og med i håret på skuespilleren.