Kunnskapsfilm

Filmlys og filmlyd > Lydopptak: Utstyr, rom og akustikk

228 visninger

Serie: Filmlys og filmlyd

Beskrivelse

Grunnleggende forutsetninger for å kunne bli en god lydtekniker er det å ha kunnskap om akustikk og det å kjenne og kunne bruke lydutstyret.
I denne filmen gis det en kort forklaring av begrepet akustikk, ulike typer mikrofoner blir beskrevet og den profesjonelle lydteknikeren gir tips og demonstrerer hvordan utstyret bør brukes.