Hva koster du VELFERDSSTATEN?

Norge er en velferdsstat. En stat som dekker innbyggernes grunnleggende behov og gir de hjelp når de trenger det. Men staten er avhengig av masse inntekter for å kunne tilby innbyggerne denne tryggheten. I denne filmen får du et lite innblikk i hvilke inntekter staten er avhengig av (blant annet skatt, avgifter, olje og gass) og hvem som bestemmer hvordan disse pengene skal brukes.
Denne filmen tilhører kapittel 10 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).