Måleteknikk

Vi bruker ulike måleverktøy for å måle elektriske størrelser, lengde, trykk og volum. Det er viktig å være nøyaktig når vi måler slik at i holder oss innenfor toleransene som er satt for produktet og at vi følger ISO-standarden som er generell og gjelder over hele verden.

Læreplan

TIP Vg1

Produksjon

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer

Tekniske tjenester

  • velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgaver
  • måle trykk, temperatur og mengde i forhold til en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatet
  • måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatet

Dokumentasjon og kvalitet

  • vise til regelverk og standarder som er relevant for arbeidet