Kunnskapsfilm

Fokus samfunnsfag > Hva koster du VELFERDSSTATEN?

  • Trinn:
  • Produksjonsår: 2016

69 visninger

Beskrivelse

Denne filmen tilhører kapittel 10 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).
Norge er en velferdsstat. En stat som dekker innbyggernes grunnleggende behov og gir de hjelp når de trenger det. Men staten er avhengig av masse inntekter for å kunne tilby innbyggerne denne tryggheten. I denne filmen får du et lite innblikk i hvilke inntekter staten er avhengig av (blant annet skatt, avgifter, olje og gass) og hvem som bestemmer hvordan disse pengene skal brukes.