Overflatebehandling

Alle konstruksjoner og produkter i metaller som rør, plattformer og biler må overflatebehandles. Dette er viktig for at overflaten skal være beskyttet mot korrosjon og mekanisk slitasje og for å få en pen og varig overflate. Da vil produktene ha lang levetid, og de vil ikke så lett gå i stykker. Sentrale metoder og teknikker for overflatebehandling er sliping og kjemisk behandling som metallisering, maling og lakkering. Det er viktig å bruke riktig verneutstyr under overflatebehandling for å unngå å få i seg farlige kjemikalier.

Læreplan

TIP Vg1

  • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
  • utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger
  • bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver
  • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
  • velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen