Bioteknologiskolen

Bioteknologiskolen består av 10 filmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i emnet og noen innblikk i den bioteknologiske industrien, som er i stor vekst.

Filmene er først og fremst tenkt for bruk i videregående opplæring, men de kan også være nyttige på ungdomstrinnet. Filmene er i tillegg relevante for journalister og allmennheten generelt. Du kan se en film eller alle, i den rekkefølgen du vil. De tre første filmene er likevel tenkt som en første introduksjon til emnet.

For hver film har vi foreslått arbeidsoppgaver og forslag til videre lesning. Vi har også inkludert en læreplananalyse der vi angir hvilke fag og kompetansemål filmene passer for. For læreren har vi forslag om hvordan filmene kan brukes i konkrete undervisningsopplegg.

Bidragsytere

Filmene er laget i samarbeid med Bioteknologiradet (tidligere Bioteknologinemnda) og Naturfagsenteret.

Filmene er finansiert av

  • Forsknigsrådet FUGE
  • Fritt Ord
  • Høgskolen i Hedmark/BIOINN
  • Folkehelsesintstiuttet
  • Norad
  • NDLA
  • Norsk Industri