Stamceller

Lær mer om stamcellene, morcellen som kan bli til alle andre typer celler i kroppen din.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hva er forskjellen på totipotente, pluripotente og multipotente stamceller?
 2. Hvordan ble sauen Dolly laget?
 3. Hva er forskjellen mellom terapeutisk kloning og reproduktiv kloning?
 4. Det er vanskelig å klone dyr. Synes du det er greit at flere av de klonede embryoene dør, at klonede fostre dør og at flere av de klonede dyrene får sykdommer som skyldes at de er klonet?
 5. Ville du spist melk og kjøtt fra klonede dyr? Bør slik mat være merket? Hva med kjøtt fra naturlig avkom etter klonede dyr?
 6. Noen mener at et foster får høyere grad av menneskeverd ettersom det utvikler seg, slik at et embryo på 16-cellestadiet har mer menneskeverd enn et befruktet egg, og et foster i 12. uke har mer menneskeverd enn et embryo. Hvordan ser du på en slik gradering av menneskeliv i forhold til embryoets/fosterets biologiske stadium?
 7. Når mener du det nye livet starter når det ikke begynner med en befruktning, som i tilfellet med sauen Dolly?

Fordypningsoppgaver

 1. Hvilke kilder har vi for stamceller? Beskriv praktiske og etiske fordeler og ulemper med de ulike kildene.
 2. Arranger en lekfolkskonferanse om stamceller og kloning som omtalt i heftet stamceller og kloning.

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.
 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Bioteknologi

 • Gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning, og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.