Biobanker

Det tas enorme mengder biologiske prøver, som frø, blod, sæd eller kroppsvev, som lagres i store biobanker. Det er en gullreserve for kommende generasjoner.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hva lagres i det globale frøhvelvet på Svalbard? Hvorfor er det opprettet, og hvorfor er det plassert på Svalbard?
 2. Tenk det at noen vil forske på biologisk materiale fra deg som ligger lagret på et sykehus. Ønsker du å bli spurt før forskerne går i gang, eller er det tilstrekkelig for deg at forskningsprosjektet er godkjent av en etisk komité? I hvilke tilfeller ønsker du å bli kontaktet?

Fordypningsoppgaver

 1. Skal biologisk materiale fra deg kunne lagres også etter din død? Mener du at dine familiemedlemmer bør spørres før forskere kan undersøke genene dine etter din død? Skal familiemedlemmer kunne be om at genene dine blir undersøkt for disposisjon for arvelig sykdom?
 2. Hvis forskere finner ut at du vil kunne utvikle en sykdom – vil du vite det? I hvilke tilfeller ønsker du å bli kontaktet?
 3. Tenk deg at du er en lege som ønsker å bygge opp en biobank med blodprøver fra pasienter og deres familier for å lete etter arvelige årsaker til eggstokkreft. Diskuter hva du bør passe på når du lager en slik biobank med biologisk materiale fra disse pasientene og deres familier?
 4. Politiet har en egen biobank med biologisk materiale fra en rekke mennesker. Hvem er registrert i denne biobanken, og hvordan brukes den?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Den unge biologen

 • Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring.
 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.