Vaksiner

En film som viser hvordan vaksiner virker på kroppen, hvordan vaksiner produseres og videre brukes i et vaksineringsprogram i Afrika.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hvordan virker en vaksine?
 2. Det er mange vaksiner som er under utvikling. Hvilke sykdommer er det viktigst at vi lager vaksine mot, sett i verdensmålestokk?
 3. Hvilke konsekvenser for samfunnet tror du slike vaksiner kan gi?
 4. Hva er GAVI?
 5. Hvilke utfordringer kan oppstå fra en vaksine produseres til den når fram til et barn i Afrika?
 6. Hva er FNs tusenårsmål?

Fordypningsoppgaver

 1. Finn ut hvilke vaksiner som er i barnevaksinasjonsprogrammet, og hvilke sykdommer de beskytter mot. Hvilke andre vaksiner har du hørt om, og hvorfor tror du at disse ikke gis til alle?
 2. Søk på internett og prøv å finn informasjon om HIV-vaksiner. Prøv også å finne ut når de tror vaksinen vil være klar til bruk. Bruk minst tre kilder og oppgi hvilke kilder du har brukt. Eksempler på kilder kan være wikipedia, forskning.no og iavi.org.
 3. I Australia forsøkte forskere å utvikle en vaksine til kaniner der hensikten ikke var å forhindre en sykdom, men at kaninens immunsystem skulle angripe kaninens evne til forplantning. Formålet var å begrense antallet kaniner, som i Australia er et skadedyr. Vaksinen skulle gis i form av et kaninvirus som så kunne spre seg blant kaninene. Diskuter fordeler og ulemper med en slik bruk av vaksinemekanismen. Hva kunne skjedd dersom denne virusvaksinen endret seg slik at den kunne spre seg til mennesker?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.
 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Den unge biologen

 • Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.