Matfag

Matfag er ein filmbasert læremiddelressurs for Vg2 matfag. Ressursen gir eit innblikk i sentrale tema som hygiene, kvalitetskontroll, sporing og merking, haldbarheit og maskinar og utstyr gjennom korte filmar og tilhøyrande oppgåver.
I alt inneheld ressursen ti filmar. Til kvar film følgjer det også ein utfyllande fagtekst. Alle oppgåver og fagtekstar kan lastast ned som PDF frå filmsida – både i bokmåls- og nynorskversjon.
Fire filmar følgjer vi matvarene frå råvare til ferdig produkt. Dette gjeld råvarene fisk, kjøt, mjøl og mjølk. Gjennom desse filmane får du også eit innblikk i ulike stillingar og arbeidsoppgåver innafor dei tilknytta matfagyrka.
Læremiddelressursen er støtta av Utdanningsdirektoratet.

Ressurser

For kvar film er det føreslege konkrete internettressursar. Her er nokre overordna ressursar:
Matprat.no – nettsted fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Melk.no – nettsted fra Opplysningskontoret for meieriprodukter
Norsk sjømatråd
Opplysningskontoret for brød og korn

Bidragsytere

Denne ressursen blei laga i 2013–14. Ei fag- og referansegruppa har følgd og kvalitetssikra produksjonen gjennom prosjektet.
Fag- og referansegruppa har bestått av:
Einar Svorkås, Strinda videregående skole
Helga Hjeltnes, Storhamar videregående skole