Melk – Fra råvare til produkt

I denne filmen ser vi noen av veiene melka kan ta fra den forlater kua og fram til vi finner ferdige meieriprodukter i butikken. Filmen forklarer grunnleggende melkebehandling som separering, pasteurisering, homogenisering og standardisering. Melkeprodukter som smaksatt melk og tørrmelk blir også omtalt. I dag er det meste av meieriproduksjonen automatisert, og dette gjør at fagarbeideren nå har andre oppgaver enn tidligere.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

 1. Gjør rede for følgende faguttrykk og prosesser: aseptisk pakking, homogenisering, UHT-behandling og separering.
 2. Hva er forskjellen mellom kvalitetsmessig og sikkerhetsmessig kontroll av melk?
 3. Forklar med egne ord hvorfor det ikke legger seg fløtelag på toppen av homogenisert melk.

Fordypningsoppgaver

 1. Hva er årsaken til at skummet tørrmelkpulver har lenger holdbarhet enn helmelkpulver? Finn ut mer om hva som begrenser holdbarheten til ulike typer melkepulver.
 2. Hva er grunnen til at all melk som inneholder antibiotika vrakes?
 3. Finn ut hvordan laktoseredusert og laktosefri melk og melkeprodukter produseres. Hvorfor er det behov for disse produkttypene?

Begreper

Lettbedervelig produkt: Et matprodukt som kan ødelegges og bli helsefarlig hvis vi ikke behandler og oppbevarer det rett.
Råmelk: Melk direkte fra kua og før pasteurisering.
Separering: Å skille skummet melk og fløte ved hjelp av sentrifugalkraften i en sentrifuge (separator).
Standardisering: Skummet melk og fløte blandes slik at man får ønsket fettinnhold.
Homogenisering: En fysisk prosess der fettkulene i melka blir så små at fettet blir jevnt fordelt i melka. Da unngår man at fløten flyter opp og lager et fløtelag.
UHT-behandling (ultrahøytemperatur): Varmebehandling til ca. 140oC i 4–5 sekunder. Da når produktet en temperatur slik at både levende bakterier og eventuelle bakterie-sporer ødelegges, og man får et tilnærmet sterilt produkt med lang holdbarhet.
Denaturering: Endring av proteinstrukturen ved varmepåvirkning eller kjemisk påvirkning.

Ressurser

Melk.no – Opplysningskontoret for meieriprodukter
Allergi og intoleranse – fra Tine.no
Matportalen.no – informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter

Læreplan

Matfag Vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

 • drøfte matfag si rolle i samband med kosthald, ernæring og levevanar og gjere greie for tiltak som kan betre folkehelsa
 • vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetjingsstoff
 • lage lokale spesialitetar og andre produkt innan matfag
 • vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig vare
 • gjere greie for dei endringane som skjer med råvarer under lagring og i produksjonsprosessane
 • forklare korleis ulike råvarer og produksjonsprosessar påverkar næringsinnhaldet i produkta
 • presentere og forklare ein produksjonsprosess
 • bruke aktuelle konserveringsteknikkar