Maskiner og utstyr

I denne filmen får vi se eksempler på hvordan maskiner og utstyr i mange sammenhenger tar over oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. På denne måten kan produktiviteten økes samtidig som tungt og belastende manuelt arbeid fjernes. Det høye lønnsnivået vi har i Norge er også med på øke graden av automatisering, det kan være lønnsomt å erstatte manuelt arbeid med maskiner.
Videre viser filmen hvor viktig det er at utstyret fungerer riktig, uansett om det er håndverktøy eller maskiner det er snakk om. I noen av matfagene er det mye bruk av håndverktøy, i andre yrker er det sentralt å betjene maskiner. Uansett vil det være behov for kunnskaper om utstyret, om bruk og om vedlikehold.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

  1. Hvilke grunner kan det være til at maskiner tar over for arbeid som tidligere var manuelt?
  2. Gi eksempler på oppgavetyper som maskiner ikke tar over, og hva dette kan skyldes.
  3. Hvorfor er det så viktig med HMS-arbeid i alle matfagene? Gi også eksempler på ulike typer sikkerhetsutstyr som benyttes.

Fordypningsoppgave

Lag en presentasjon av ei produksjonslinje for et valgfritt produkt.
Hvilket utstyr benyttes, og hva er viktig for at utstyret skal fungere best mulig?

Læreplan

Matfag Vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

  • vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig vare
  • presentere og forklare ein produksjonsprosess
  • klargjere ein maskin eller ei maskinlinje i samsvar med produksjonsbeskrivinga
  • halde ved like og bruke handreiskapar, maskinar og utstyr på ein fagleg korrekt måte
  • gjere greie for hovudprinsippa for automatiserte produksjonsprosessar
  • bruke enkle måle-, styrings- og reguleringsteknikkar i produksjonsprosessen