Holdbarhet

Denne filmen viser ulike måter å konservere matvarer på, det vil si hvordan man kan øke holdbarheten på matvarer. For å velge den beste konserveringsmetoden må en matprodusent ha kunnskap om egenskapene ved produktene sine og hva som begrenser holdbarheten, kjenne teknologi og muligheter i produksjonen og vite hvordan produktene best kan emballeres og omsettes.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

 1. Hvordan kan du øke holdbarheten på ulike ferskvarer som fisk og kjøttprodukter?
 2. Finn eksempler på produkter som er UHT-behandlet, og prøv å finne ut hvor lang holdbarhet slike produkter kan ha.

Fordypningsoppgaver

Modifisert atmosfærepakking (MAP) kan øke holdbarheten på ulike matvarer.

 1. Finn ut hvorfor det er slik, og se om du kan finne ut hvor lang holdbarhet ulike produktgrupper kan få.
 2. Hva er det som gjør at MAP-pakkede produkter kan ha lenger holdbarhet enn vakuumpakkede matvarer?
 3. Hvor lang holdbarhet ville produktene hatt hvis de ble omsatt som ferskvarer over disk?

Begreper

Modifisert atmosfære pakking (MAP): Lufta i en pakning erstattes med en valgt gassblanding som egner seg for produktet som skal pakkes. Det er vanlig å benytte 20–30 % CO2 og 70 –80 % N2.
Aseptisk pakking: Pakking i sterilt, lukket miljø. Benyttes blant annet sammen med UHT-behandling.
Super-fresh: Dette er en pakkemetode utviklet for fisk. Fisken legges i EPS (ekspandert polystyren)-kasser med en emitter i bunnen, før luften suges ut og kassen forsegles. Emitteren vil frigjøre karbondioksid og dermed være med å hemme bakterieveksten i fisken og slik øke holdbarheten.

Ressurser

Holdbarhetsmerking på matvarer – Mattilsynet
Matportalen – informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter

Læreplan

Matfag Vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

 • lage lokale spesialitetar og andre produkt innan matfag
 • forklare korleis ulike råvarer og produksjonsprosessar påverkar næringsinnhaldet i produkta
 • bruke aktuelle konserveringsteknikkar

Sal og marknad

 • vurdere produksjonsmetodar og produkt mot etiske prinsipp og samfunnsmessige utfordringar, krav og rammevilkår
 • emballere og merkje produkt i samsvar med gjeldande regelverk
 • vurdere eit produkt ut frå forbrukarane sine krav og behov

Bransje, fag og miljø

 • bruke relevante faguttrykk
 • gjere greie for fellestrekk og særmerke for yrka innan matfag