Marked og salg

Matvarenæringen er storindustri. Det er enorme pengesummer i omløp og utallige produkter. Hva gjør at kundene velger ett bestemt produkt? I filmen møter du både en matforsker, daglig leder i et reklamebyrå og en matprodusent som forteller om deres erfaringer. Videre møter vi en sjømathandler og en butikkslakter som forteller om hvilke kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å kunne yte god salgsservice overfor kundene.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

 1. Hvilke faktorer kan påvirke kundene når det gjelder valg av produkter?
 2. Hvilke kunnskaper og ferdigheter bør en butikkslakter ha?
 3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter bør en sjømathandler ha?
 4. Hvorfor er det så viktig med sporing? I hvilke situasjoner kan det bli aktuelt å benytte sporingsmulighetene?

Fordypningsoppgaver

 1. Ta for deg et produkt som dere produserer på skolen, og utarbeid et forslag til hvordan du vil emballere og merke produktet. Lag gjerne et forslag til hva slags design du vil ha på pakningen og begrunn hvorfor du tror dette er en god idé.
 2. Oppsøk en ferskvaredisk i nærheten av der du bor og spør om hva de selger mest av. Spør også om hvordan de kan svare kunder på spørsmål om innholdet i ulike produkter og hvilke opplysninger kundene oftest ønsker svar på.

Begreper

Varmholdig mat:

Mat som bys fram fra varmdisk skal ha en tilstrekkelig varmebehandling og holdes kontinuerlig varmt ved minimum 60oC.

Ressurser

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler
Matportalen.no – informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter

Læreplan

Matfag Vg2

Sal og marknad

 • gjere greie for kostnadene ved å produsere mat, rekne om mengder i reseptar og gjere enkle økonomiske berekningar knytte til produksjon og sal
 • vurdere produksjonsmetodar og produkt mot etiske prinsipp og samfunnsmessige utfordringar, krav og rammevilkår
 • gjere greie for rolla og funksjonen til tilsynsmyndigheitene ved produksjon og sal av mat
 • emballere og merkje produkt i samsvar med gjeldande regelverk
 • gjennomføre enkel marknadsføring
 • vurdere eit produkt ut frå forbrukarane sine krav og behov
 • planleggje og gjennomføre presentasjon av produkt for sal
 • drøfte kva god service og kundebehandling er, og vise dette i praksis
 • bruke digitale verktøy for å gjere seg nytte av informasjons- og marknadskanalar i bransjane