Kjøtt – Fra råvare til produkt

Denne filmen viser eksempel på hvordan kjøtt produseres industrielt i dag. Ved å følge prosessen fra kua på enga til kjøttet blir lagt i butikkhylla, blir mange av arbeidsoppgavene i kjøttfaga beskrevet.
Innen restaurant- og matfag kan man ta følgende fagutdanninger knyttet til kjøtt: industriell matproduksjon, kjøttskjærerfaget, butikkslakter, slakterfaget og pølsemaker.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

 1. Hvordan kan de som arbeider innenfor kjøttfagene bidra til at vi som forbrukere får trygge kjøttprodukter?
 2. Hvilke faktorer vil påvirke produktenes holdbarhet?
 3. Hvordan kan kvaliteten på produktene kontrolleres? Hvorfor er disse kontrollene så viktige?
 4. Beskriv hva toknivsmetoden går ut på.
 5. Hvorfor er bedøving av dyrene så viktig i slakteprosessen?
 6. Hvorfor er det ulike anvendelsesområder for de ulike stykningsdelene av storfe?
 7. Hvilke egenskaper er det som avgjør hva de ulike delene er egnet til?

Fordypningsoppgaver

 1. Hvordan vil du vurdere kvaliteten på kjøtt? Tenk på faktorer som går på ernæring og kosthold, mikrobiologi og hygiene, spiseopplevelse og teknologisk kvalitet.
 2. Finn ut hvilke ulike mørningsmetoder som benyttes på storfekjøtt, og forklar hva som skjer i mørningsprosessene. Eventuelt kan du illustrere prosessene.
 3. Et fenomen man ønsker å unngå er såkalt stresskjøtt. Hva er stresskjøtt? Hvorfor og hvordan oppstår dette? Hva har kjøttbransjen gjort for å redusere denne utfordringen?

Begreper

Teknologisk kvalitet: Et begrep som går på hvor egnet et produkt er i produksjon. Når det gjelder kjøtt som skal benyttes til farseproduksjon, kan det være snakk om kjøttets vannbindingsevne.
Sensorisk kvalitet: Et begrep knyttet til smak, lukt og konsistens, enkelt forklart det vi opplever når vi bruker våre ulike sanser.
Hygienisk kvalitet: Innholdet av mikroorganismer og andre forurensninger i råvarene.

Ressurser

Nortura – et samvirke mellom tidligere Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA
Matprat.no – nettressurs drevet av Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Læreplan

Matfag vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

 • drøfte matfag si rolle i samband med kosthald, ernæring og levevanar og gjere greie for tiltak som kan betre folkehelsa
 • vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetjingsstoff
 • velje produksjonsmetode og råvarer i samsvar med resept og produktbeskriving
 • vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig vare
 • gjere greie for dei endringane som skjer med råvarer under lagring og i produksjonsprosessane
 • forklare korleis ulike råvarer og produksjonsprosessar påverkar næringsinnhaldet i produkta