Sporing og merking

Denne filmen viser hvordan sporing kan brukes til å følge et produkt fra råvare til og frem til forbruker og fra forbruker og tilbake til råvareopprinnelsen. Videre viser filmen hvordan informasjonen og utseende på en pakning kan være med å påvirke forbrukeren sitt valg i en kjøpssituasjon, og hvordan vi som forbrukere krever og trenger informasjon gjennom merkingen på ferdig emballerte varer.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

 1. Hva er forskjellen på merkingen «Best før 15.01.16» og «Siste forbruksdag 15.01.16»?
 2. Hva kan grunnene være til at det er så viktig å merke matvarer?
 3. Hva ligger til grunn for at myndighetene stiller strenge krav til sporing?
 4. Hva synes du er god og dårlig markedsføring av matvarer? Gi eksempler.

Fordypningsoppgaver

Velg ut et produkt du har produsert og:

 • beskriv produktets egenskaper
 • vurder produktet ut fra forbrukernes krav og behov
 • velg emballasjeløsning egnet for salg
 • lag nødvendig merking til produktet
 • planlegg hvordan du vil markedsføre produktet
 • beskriv hvordan du vil presentere produktet for salg

Ressurser

Mattilsynet
Matlovsforskriften
Matportalen.no – informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter

Læreplan

Matfag Vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

 • vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig vare
 • presentere og forklare ein produksjonsprosess
 • klargjere ein maskin eller ei maskinlinje i samsvar med produksjonsbeskrivinga
 • halde ved like og bruke handreiskapar, maskinar og utstyr på ein fagleg korrekt måte
 • gjere greie for hovudprinsippa for automatiserte produksjonsprosessar
 • bruke enkle måle-, styrings- og reguleringsteknikkar i produksjonsprosessen