Avfall og miljø

Filmen handler om riktig håndtering av avfall. Vi følger prosessen fra matavfall og emballasje blir kildesortert til det gjenbrukes, gjenvinnes eller går til forbrenningsanlegg.

Oppgaver

 1. Hva er organisk avfall?
 2. Hva er forskjellen på gjenbruk og gjenvinning?
 3. Sorter følgende avfall i følgenda kategori. Plast, Papp, Glass og metall, Matavfall, Restavfall eller Gjenbruksstasjoner/ deponi:
  • Appelsinskall
  • Eddikkanne
  • Beinrester
  • Plastfilm
  • Potetskrell
  • Isopor
  • Knust tallerken
  • Glass
  • Engangsbestikk
  • Engangstallerken
  • Tøyserviett
  • Papirserviett
  • Fiskebein
  • Kakesmuler
  • Hermetikkboks
  • Kaffegrut
  • Eggeskall
  • Kjele
  • Stekepanne
  • Elektrisk avfall
 4. Gi eksempler på nye produkter vi kan få ved gjenvinning av plast, papp, glass og metall, matavfall og restavfall.
 5. En del avfall sendes til forbrenning. Hvilken fordel har samfunnet av et forbrenningsanlegg

Begreper

 • Avfall
 • Organisk materiale
 • Emballasje
 • Deponi
 • Kildesortering
 • Gjenbruk
 • Gjenvinning
 • Forbrenning
 • Bærekraftig utvikling

Læreplan

Vg1 Restaurant- og matfag

Bransje, fag og miljø

 • forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane
 • handtere avfall på ein miljømessig forsvarleg måte