Fisk på tunga

Denne filmen tar for seg:

 • Smak, lukt, utseende og tekstur for fisk.
 • Ord og begreper som kan beskrive fiskeprodukter.
 • Sensorikk.

Oppgaver

 1. Hvilke ord og begreper kjenner du som kan beskrive smak, lukt og tekstur på fersk fisk?
 2. Hvilke ord og begreper bruker fagfolkene i filmen?
 3. I hvilke situasjoner kan du ha behov for å bruke slike begreper i ditt arbeid?
 4. Når vil du anbefale en kunde å kjøpe modnet fisk?

Begreper

Sensorikk: Fagområde som beskriver egenskaper som menneskelige sanser kan oppfatte ved å lukte, smake, se eller ta på et produkt.

Tekstur: I denne sammenhengen hvordan fiskekjøttet ser ut på overflaten. Struktur og farge.

Læreplan

Sjømatproduksjon Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Vurdere kvaliteten under produksjonsprosessen og på det ferdige produktet.
 • Lage ulike produkt og lokale spesialitetar.

Bransje, bedrift og miljø

 • Utføre profesjonell kundebehandling.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Vurdere kvaliteten på salsklare produkt og gjere greie for endringar som skjer med fisk og skaldyr under lagring.

Økonomi, sal og marknad

 • Yte profesjonell service og kundebehandling.
 • Gi kundane rettleiing om tilverking av råvarer ut frå lokale mattradisjonar og internasjonale trendar.