Konserv

Denne filmen tar for seg:

 • Konservering av mat.
 • Hvordan røyk og salt hemmer bakterievekst.
 • Metoder for salting.
 • Røyking av fisk.
 • Graving av fisk.
 • Tradisjonsmat vs. industrimat

Oppgaver

 1. Hva er de tradisjonelle metodene for å oppbevare fisk? Hvorfor ble dette gjort?
 2. Hva skjer med fisken når den saltes eller røykes?
 3. Hva er forskjellen på varmrøyking og kaldrøyking?
 4. Hva er viktig å passe på når du skal grave fisk eller lage rakfisk?

Begreper

Tørrsalting: Saltet blir strødd direkte på, eventuelt gnidd skånsomt inn i, filetene, som igjen blir stablet oppå hverandre i passende lag.

Lakesalting: Fisken blir lagt i saltlake med riktig konsentrasjon salt. Velegnet til fet fisk.

Pickling: Samme metode som ved tørrsalting. Saltinga skjer i et lakekar der fisken blir stablet med salt mellom hvert lag.

Stikksalting: Moderne og industriell form for salting der saltlake blir sprøyta inn i fiskefiletene gjennom hundrevis av små, tynne nåler.

Varmrøyking: Ved varmrøyking blir fisken både kokt og røykt. Temperaturen er mellom 60 og 90 grader.

Kaldrøyking: Her blir fisken røykt ved lav temperatur, gjerne fra 17–25 grader. Lang røyketid.

Læreplan

Sjømatproduksjon Vg3/opplæring i bedrift

Bransje, bedrift og miljø

 • Utføre ulike konserveringsmetodar.
 • Lage ulike produkt og lokale spesialitetar.

Hygiene og kvalitetsstyring

 • Praktisere personleg hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene etter gjeldande regelverk.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Marinere, grave, salte og røykje fisk og annan sjømat.

Hygiene og kvalitetsstyring

 • Praktisere god personleg hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i samsvar med gjeldande regelverk og kvalitetsstyringssystem.