På sporet

Denne filmen tar for seg følgende:

 • sporing av fisk og fiskerråvarer
 • praksis for dokumentasjon
 • merkekrav
 • aktører som ønsker god sporing

Oppgaver

 1. Hva tror du en forbruker ønsker å vite om fisken han kjøper?
 2. Hva ønsker en grossist eller restaurant å vite om fisken som kjøpes?
 3. Hvilken betydning har forskrifter og regler om merking og sporing av fisk?
 4. Hva slags informasjon og dokumentasjon trenger du for å kunne svare på spørsmål om fersk sjømat som selges i fiskedisken?
 5. Gi eksempler på hva en etikett på fiskeprodukter kan fortelle om opphav og innhold.
 6. Hvordan kan man spore tilbake til smittekilden dersom en gjest blir syk etter å ha spist fisk på en restaurant?

Begreper

Sporbarhet: At det er mulig å ettergå de ulike leddene i verdi- og produksjonskjeden, både bakover til opphav og produsent og framover til forbruker.

Internkontroll: De systematiske rutinene som bedriften lovmessig er pålagt å gjennomføre for å sikre at maten som produseres er trygg å spise.

Kortreist mat: Mat som er produsert lokalt / i nærområdet.  

Læreplan

Sjømatproduksjon Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Utføre ulike pakke- og emballeringsmetodar i samsvar med gjeldande regelverk og produktomtale.
 • Gjere greie for lagerstyringssystemet i bedrifta.

Hygiene og kvalitetsstyring

 • Utføre arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk for kvalitetsstyring.
 • Gjere greie for oppgåver og verkeområde til tilsynsstyresmaktene.

Bransje, bedrift og miljø

 • Gjere greie for forbrukarkrav om produktmerking og matvaretryggleik og gjeldande regelverk om dette.
 • Bruke digitale verktøy i vidareforedling og omsetjing av råstoff.
 • Utføre profesjonell kundebehandling.
 • Gjere greie for innhaldet relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om dei rettane og pliktene forbrukarane har, under dette reglar om klagerett.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Gjennomføre varemottak, produksjon, eksponering, emballering, merking og lagring av sjømat i tråd med gjeldande regelverk og kvalitetsstyringssystem.
 • Følgje gjeldande krav til sporing og merking.

Økonomi, sal og marknad

 • Gjere greie for forbrukarkrav til produktmerking og matvaretryggleik og gjeldande regelverk om dette.

Bransje, bedrift og miljø

 • Bruke digitale verktøy i sjømathandlarfaget.