Norge – verdens fremste sjømatnasjon

Denne filmen tar for seg følgende:

 • Norges forutsetninger som sjømatprodusent
 • verdien av sjømatproduksjonen i Norge
 • globaliseringen av sjømatbransjen
 • betydningen av forsknings- og utviklingsarbeid
 • nye produkter fra bioprospektering
 • sjømatfaget som en framtidsrettet bransje

Oppgaver

 1. Hvilke grunner kan det være til at Norge er en fremtredende sjømatnasjon?
 2. Hva er det som gjør norsk sjømat til en merkevare annerledes enn sjømat fra andre land?
 3. Hvilke yrkesmuligheter finnes innen sjømatnæringen? Hvilke yrkesplaner har du?
 4. Søk på «oppdrettslaks» i en nettavis. Hvilke nyheter kommer opp? Hva handler de om?

Fordypningsoppgave

Er det noen i gruppen din som kan et fremmed språk? Se i så fall hvordan norsk sjømat blir markedsført på dette språket. Eventuelt se på nettsidene for USA, Storbritannia eller Sverige. Hvordan blir norsk sjømat fremstilt på nettsiden?
Norge: Godfisk.no
USA: Salmonfromnorway.com
Italia: Fiordisapori.it
Brasil: Bacalhaudanoruega.com.br
Japan: Seafoodfromnorway.jp
Russland: Iznorvegii.ru
Portugal: Mardanoruega.com
Spania: Mardenoruega.es
Frankrike: Poissons-de-norvege.com
Tyskland: Norwegenfisch.de
Sverige: Norskfisk.se
Ukraina: iznorvegii.com.ua
Kina (simplified): Seafoodfromnorway.com.cn 
Kina (traditional): Seafoodfromnorway.com.hk 
UK: Seafoodfromnorway.co.uk

Begreper

Marin ingrediensindustri: Industri som tar vare på og foredler marint restråstoff som normalt ikke går til konsumprodukter.

Protein: Fellesbetegnelse for en stor gruppe nitrogenholdige stoffer som fins i alle organismer der de ivaretar en rekke livsviktige oppgaver. Protein kalles også eggehvitestoff.

Bifangst: Bifangst er fangst av arter man egentlig ikke var ute etter når man skulle fiske, men som også kan omsettes. For eksempel at et fartøy fisker med garn og får pigghå i garnet.

Bioprospektering: Bioprospektering er å utnytte gener og biokjemikalier fra naturen til beste for mennesker. Disse kartlegges for å finne ut om de har effekter som for eksempel kan utnyttes i nye medisiner eller til å bedre produkter eller prosesser I næringsmiddelindustri, farmasøytisk eller kjemisk industri.

Eksportverdi: Verdien av varer som selges til utlandet

Læreplan

Sjømatproduksjon Vg3/opplæring i bedrift

Bransje, bedrift og miljø

 • Vurdere kva bransjen har å seie for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Bransje, bedrift og miljø

 • Vurdere kva bransjen har å seie for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta, og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata.