Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi inneholder filmer som framstiller samfunnsøkonomiske problemstillinger på en enkel måte. Dette er et fag med to sider. Økonomidelen inneholder matematiske modeller, som raskt blir for kompliserte for de aller fleste av oss. Derfor stopper vi ofte opp der, dessverre. For når du går inn i samfunnsdelen av faget, altså hva modellene prøver å finne ut av og lage systemer for, så ser man hvor relevant dette komplekse faget er i forhold til å forstå politikk og generell samfunnsutvikling. Alle bør kunne litt samfunnsøkonomi.

Hoveddelen av serien er filmer som presenterer Nobelprisvinnere i økonomi, i alt 13 filmer, frem til 2015. Målgruppen er allmennheten, studenter og lærere innen økonomiske fag.