Arv og genetikk

Hvorfor er vi som vi er? Er vi alle like på innsiden? I denne filmen forklares det hvordan kroppen sitt arvemateriale er bygget opp og hva som må til for forandring i neste generasjon.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver

  1. I filmen fortelles det om giraffen. Les artikkelen i linken og diskuter hvordan vitenskapen kan forandre seg over tid. Er det som blir sagt i filmen feil eller er det mulig at den nye kunnskapen er feil? Eller kan begge deler være rett? https://www.nrk.no/trondelag/rart-fossil-loser-mystisk_-evolusjonaer-gate_-derfor-har-sjiraffens-hals-blitt-sa-lang-1.15988656
  2. Hvorfor er evolusjon viktig?
  3. Diskuter hva arv og miljø har å si for hvordan vi er.

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 3 – Arv og evolusjon

bokmål pdf   bomål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd