Integrasjon

Vi vil se hvordan man kan regne ut arealet under en graf ved å dele opp området i rektangler. Dette hjelper oss til å forstå definisjonen av integralet.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver:

  1. Kan et integral bli negativt? Under hvilke omstendigheter?
  2. Kan et integral bli 0 selv om funksjonen du integrerer ikke er lik 0? I så fall, hvordan?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 14 – Numerisk integrasjon med rektangelmetoden

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd