Numerisk integrasjon

I denne filmen vil vi se hvordan man kan bruke programmering til å utføre numerisk integrasjon. Videre introduseres trapesmetoden som en mer effektiv metode enn rektangelmetoden.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver:

  1. Hva er fordelene og ulempene ved å bruke trapeser i stedet for rektangler ved numerisk integrasjon?
  2. Kan det tenkes andre måter å beregne arealet på i tillegg til bruk av rektangler eller trapeser?
  3. Hvilke fordeler eller ulemper vil man da få?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 15 – Numerisk integrasjon med trapesmetoden

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd