Næringskjeder og bioakkumulasjon

I maten vi spiser, luften vi puster og vannet vi drikker finnes det mange forskjellige miljøgifter. I denne filmen ser vi på hvor de kommer fra, hvordan de kommer seg inn i maten vi spiser og hvorfor de kan være farlige for mennesker.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver:

  1. Hva kan vi gjøre for å minske mengden miljøgifter vi får i oss?
  2. Hvordan kan vi forske på cocktail-effekten vi får når mange ulike miljøgifter finnes i kroppen?
  3. Kan du forklare hvorfor det vanligvis er større konsentrasjon av miljøgifter i en isbjørn enn en brunbjørn?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 6 – Biomagnifisering av miljøgifter

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd