Proteinsyntesen

Hvordan kan kroppen laget det den trenger? Hvor får kroppen oppskriften fra? I denne filmen ser vi på hva «det sentrale dogmet» innen biologien er.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver

  1. Forklar hva som er forskjellen mellom DNA og RNA.
  2. Hva skjer dersom feil aminosyre blir satt inn i proteinet? Hvilke konsekvenser kan dette ha? Finnes det andre ting som kan gå feil ved proteinsyntesen?
  3. Hvorfor trenger kroppen DNA?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 4 – DNA, gener og proteinsyntesen

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd