Dopplereffekten

Dopplereffekten er et bølgefenomen som oppstår i forbindelse med lyd- og lysbølger. Den kan brukes til å gi oss viktig informasjon om stjerners oppbygning og universets utvidelse.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver:

  1. Hvordan oppstår absorbsjonslinjene?
  2. Er absorbsjonslinjer helt svarte? Hvorfor (ikke)?
  3. Tenk deg at en lydkilde sender ut lyd mens den akselererer. Hvordan blir dopplereffekten da?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 2 – Lydbølger

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd