Programmering av rekursive sammenhenger

Med programmering kan vi raskere regne ut tall lenger ut i rekursive sammenhenger enn vi kan for hånd. Programmering av fibonaccitallene, fakultetsfunksjonen og en maclaurinrekke for ex er tema for denne filmen.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver

  1. Hva er problemet med å regne ut store fibonaccitall med programkoden i filmen?
  2. «Funksjonsmaskinene» i filmen finnes ikke i virkeligheten. Hvordan kan ulike representasjoner hjelpe oss å forstå matematikk?
  3. Hvorfor kan en maclaurinrekke være nyttig selv om vi kjenner funksjonsuttrykket til funksjonen vi ønsker å se på?

Nynorsk