Posisjon, fart og akselerasjon

Med utgangspunkt i en ball som triller ned et skråplan introduseres gjennomsnittsfart, momentanfart og akselerasjon. Vi vil også se hvordan grafene til disse størrelsene ser ut.

Nynorsk

Diskusjonsoppgave:

  1. Tenk deg at du kaster en ball opp i lufta slik at den når et toppunkt, snur og faller ned igjen. Hvordan må vei-, farts-, og akselerasjonsgrafene for denne bevegelsen se ut? Skisser.
  2. Tenk deg at du hopper fra 10-meteren ned i et svømmebasseng. Hvordan må vei-, farts-, og akselerasjonsgrafene for denne bevegelsen se ut? Skisser.
  3. Tenk deg at en bil akselererer fra ro, deretter kjører litt med konstant fart og til sist bråstopper fordi en katt løper ut i veibanen. Hvordan må vei-, farts-, og akselerasjonsgrafene for denne bevegelsen se ut? Skisser.

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 9 – Strekning, fart og tid

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 10 – Momentan vekstfart

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx  bokmål innlest lyd

Opplegg 12 – Momentan vekstfart og speedometer

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd